Software ERP de Xestión de Empresas Hortofrutícolas en mobilidade


Entre as características ou obxetivos principais destacan os seguintes:
  • Caderno de Campo: Permite a recollida e procesado de toda a información necesaria para o caderno de campo (parcelas, fitosanitarios, fertilización...)
  • Xestión Económica: Rexistro de tempos por tarefas e gastos imputs, coa finalidade de acadar un custo por unidade producida/vendida.
  • Xestión Comercial: Coa introducción das etiquetas Qr permite ao consumidor identificar o produto respecto ao produtor. Asimesmo permitelle obter unha garantía de calidade ao permitirlle acceder aos datos de producción do mesmo (cultivo, fertilizantes empregados, fitosanitarios, data recollida...)
  • Trazabilidade: A recopilación de toda a información nun só lugar permite acceder a toda a trazabilidade dun produto dende o seu cultivo ata o posto de venda

  • AinfoHor está deseñado para dispositivos Android, sendo gratuito tanto para produtores coma consumidores

    Descargar AinfoHor dende Play Store


    Manual de Introdución a AinfoHor